top of page

Överlevnad & Bushcraft

Boka en workshop, kurs eller föreläsning eller delta i någon av våra färdiga paket!

 

Överlevnadstekniker och -teorier i modern tid har sin grund i hur människor levde sin vardag ända sedan tusentals år sedan. Om vi på en tidsskala ser på hur länge vi kunnat köpa vår mat i affärer, vatten kommer ur en kran, vi har alltid tak över huvudet osv. så är nog människan vanare att leva direkt av naturen.

 

Genom att lära dig överlevnad på naturens villkor, kommer du att upptäcka mycket nytt i naturen och framför allt lära dig massor om dig själv.

Överlevnads och krishanteringsteorier är många gånger användbara i vår vardag och även i företagsvärlden. Likhetstecknen är många; anpassningsförmåga, samarbete, uppfinningsrikedom, viljestyrka och målmedvetenhet, reaktioner, utveckling...

 

Nedan några exempel på hur Överlevnads- eller Bushcraftprogram kan se ut.

Överlevnad exempel
Exempel 1 –
Bushcraft,
forntida tekniker

 • Eld och skydd

 • Ätliga växter, vattenförsörjning

 • Tillverkning av bruksföremål

 • 8 h

 • Lunch och kaffe

 • 10 deltagare

 • 1 instruktör

 • Pris: Enligt offert

Exempel 2 –
Överlevnadskurs

 • 2 dagar

 • 1 övernattning

 • 10 deltagare

 • Nivå: anpassningsbar

 • 1 instruktör

 • Pris: Se sidan Kurser&Evenemang

Exempel 3 – Föreläsning

 • Överlevnad och krishantering

 • 1,5 h

 • min. 1 deltagare

 • Pris: Enligt offert

bottom of page